A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című program országos hatókörű könyvtári projektje „Az én könyvtáram" címen valósul meg.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 19 megyei könyvtár, az OSZK Könyvtári Intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a könyvtárszakmai szervezetek bevonásával valósítja meg a projekt könyvtári komponensének célkitűzéseit. A program célja az országos könyvtári rendszer fejlesztése. A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások alkalmazása, illetve országos – negyven főből álló – szaktanácsadói hálózat kialakítása és működtetése valósul meg. Bővebb információ a projekt honlapján: http://www.azenkonyvtaram.hu/

A program fő fejlesztési irányai

·       az olvasáskultúra-fejlesztés támogatása

·       a digitális írástudás közvetítése

·       könyvtárhasználat, információkeresés fejlesztése

·       szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre, az egyéni és közösségi tanulásra

A projektben kiemelt szempont a hátrányos helyzetűek bevonása. További kiemelt cél a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása.

A fejlesztés keretében akkreditált képzés is kidolgozásra és lebonyolításra kerül a könyvtáros szakma megújulása, ismereteinek bővítése és korszerűsítése céljából.

Továbbképzési lehetőség könyvtárosoknak

A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában című képzés (60 óra, könyvtárosok számára)

 bővebb információ és jelentkezés itt: http://www.azenkonyvtaram.hu/bemutatas