Bibliográfiai gyűjtemény

 1. Adatbázisjog
 2. Agresszivitás a családban
 3. Babák és babajátékok
 4. Barátválasztás
 5. Biblioterápia
 6. Bulgakov: A Mester és Margarita
 7. Cigány tanulók a magyar iskolákban
 8. Cigányság
 9. Cigányság egészségügyi helyzete
 10. A cigányság integrációja : egészségügy, oktatás, foglalkoztatás
 11. Család a XXI. században
 12. A család szerepe az egészséges életmódra nevelésben csecsemőkortól
 13. Családon belüli erőszak
 14. Családok szerepe a rendszerváltás után
 15. A család szerepe az egészséges életmódra nevelés megtanításában csecsemőkortól
 16. Debrecen város ipartörténete, a céhek kialakulása, rétegződése (Régi debreceni szakmák eszközei, jellemzői)
 17. A debreceni grafika
 18. Debreceni reformátusság
 19. Debrecen 1361-ben
 20. Debrecen az 1800-as években
 21. Diszlexia
 22. Egy iskolai könyvtár szerepe az élethosszig tartó tanulásban
 23. Az egyház szerepe a szociális szférában
 24. Erőszak az iskolában
 25. Értékelés, jutalmazás
 26. Felnőttoktatás
 27. Fiatalkori bűnözés
 28. Fogyatékosok
 29. A gyermek és az erőszak
 30. Gyermekbántalmazás
 31. Gyes-en, Gyed-en lévők képzése
 32. Hagyományápolás és néptánc
 33. Hajléktalanok és a bűnözés
 34. A 70-es évek tömeg- és elitkultúrája Magyarországon
 35. A Horthy-korszak társadalma
 36. Idegengyűlölet, másság, tolerancia
 37. Az ifjúság jövőképe
 38. Így látta Petőfi Sándor a szabadságharcot és Bem erdélyi hadjáratát
 39. Iskolai szabadidős programok szervezése
 40. Jókai Mór és Debrecen
 41. Katolikusok Debrecenben
 42. Kétnyelvűség
 43. Kommunikáció a médiában
 44. A kommunikáció jellemzői és problémái óvodáskortól a felnőttkorig
 45. A könyvtár jövője
 46. Kovács Máté könyvtári, könyvtárügyi munkássága
 47. A kozmetikaipar
 48. Kölcsey Ferenc: Parainesis
 49. Kulturális javak védelme és büntetőjogi eszközei
 50. A lelki béke
 51. A magyar történelem helye és jelentősége Szabó Magda drámaírói munkásságában
 52. Máriapócs
 53. Mediáció
 54. Móra Ferenc
 55. Munkácsy képek műkincsvédelme
 56. Munkanélküliség
 57. A nők munkaerőpiaci helyzete
 58. Pedagógus személyisége
 59. Pénzhamisítás
 60. Platón és filozófiája
 61. A reklám és a gyermek; A média hatása a gyermekre
 62. A skandináv művészetek hatása az európai kultúrára
 63. Szabó Magda: Abigél
 64. Szabó Magda: Régimódi történet
 65. Szabadidős tevékenység tanórán, és tanórán kívül
 66. Számítógép függőség
 67. Táncpedagógia
 68. Tanulójogok
 69. Teljesítmény, motíváció
 70. Testvérek
 71. Valóságshow
 72. Vállalat, válság