Könyvtárosoknak

Minőségbiztosítás a könyvtárakban

Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez

Letölthető dokumentumok

Érdekeltségnövelő támogatás igénylése

2015-évtől megváltozott a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylésének módja, melyről a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezik. Az eddigiektől eltérően nem a megyei könyvtár gyűjti össze és továbbítja az adatokat, hanem a település önkormányzata teheti meg az igénylést, melynek határideje 2015. február 27.  Az adatlap az önkormányzatok részére leérhető ebr42 rendszerben található, melyben elektronikusan szolgáltatnak adatot. A támogatás felhasználásnak módjában nem történt változás, azt továbbra is a 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet határozza meg.

Adatlap minta az önkormányzatok részére érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez

9/2014. (II.3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
 

 

Könyvtári jogszabályok
Letölthető lista
28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Statisztikai adatszolgáltatás
A 2017. évi könyvtári adatokat elektronikus úton kell kitölteni, és visszaküldeni 2018. március 2-ig.
Az elektronikus beküldés címe: http://kultstat.emmi.gov.hu

A könyvtári statisztikai adatlap tartalmában kis mértékben változott, de a kitöltés módjában nem történt módosulás az előző évhez képest. A statisztikai jelentés és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a bekezdés alatti linkről.
A statisztikai jelentés egy példányát papír alapon, aláírva és lepecsételve kérjük eljuttatni a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Módszertani osztályára (4026 Debrecen, Bem tér 19.).

Kísérőlevél a statisztika 2017-ről

Statisztikai jelentés adatlapja szerkeszthető doc formátumban

Statisztikai jelentés adatlapja pdf formátumban
 

Kitöltési útmutató a statisztikai jelentéshez


Az országos teljes adatsort a Könyvtári Intézetek honlapján érheti el: http://ki.oszk.hu/content/statisztika

Adatbázisok
ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer)
OSZK  (Országos Széchényi Könyvtár)
NAVA  (Nemzeti Audiovizuális Archívum)
DEENK (Debreceni Egyetem  Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)
MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

HUNOPAC (Könyvtári információ Magyarországon)