Jézus, a férfi, akit félreértettek

2019. június 19. 18.00
Központi Könyvtár

Szimbológia előadássorozat

Előadó: Incze László.

Szimbológia előadásaim sorában négy alkalommal az evangéliumok főszereplőire koncentrálok. Keresztelő Szent János, Mária Magdaléna, és Júdás szerepe lesz a téma az első három alkalommal. Azért, mivel jómagam úgy gondolom, hogy nem a Szent család és nem is az apostolok, hanem ők hárman voltak azok, a legnagyobb hatást tették Jézusra, illetve leginkább befolyásolták sorsának alakulását. Az utolsó, lezáró előadáson pedig magával Jézussal kívánok kiemelten foglalkozni Isten vagy ember volt- e? Pistis, vagy gnosis? Hit, - vagy tudásalapon, szövegkritikai értelmezéssel juthatunk -e legközelebb Jézus munkálkodásának megértéséhez?

Ennek a gondolatkísérletnek a kibontása esz az előadások tematikájának vezérvonala.

 

Helyszín: MÉLIUSZ Központi Könyvtára (Debrecen, Bem tér 19/D)