Kiadványok

Kiadványok

2014

2013

 • Hajdú-Bihar Megyei Közművelődési és Könyvtári Téka : A Méliusz Juhász Péter Könyvtár tájékoztatója. Debrecen, 2013. (Évente 4 szám jelenik meg.)

2012

 • Dokumentumok egy közösségi modell megvalósításáról, 2011-2012 : Közös jövőnk Hajdú-Bihar közösségi művelődési modell. Debrecen, 2012.
 • Határ menti érték térkép : Közös jövőnk Hajdú-Bihar közösségi művelődési modell. Debrecen, 2012.
 • Helyismereti művek : Hajdú-Bihar megye 2010. Összeáll. Bényei Miklós. Debrecen, 2012.
 • Hermann Attila, Szanyi Miklós: Csak előre, édes fiam...! : A magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban. Debrecen, 2012.
 • Közös jövőnk : vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról : Közös jövőnk : vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról. Debrecen, 2012.
 • A közösségi művelődés jó gyakorlataiból : Közös jövőnk Hajdú-Bihar közösségi művelődési modell. Debrecen, 2012.

2010

 • Bunyitay Vincze: Szent-László király emlékezete : szentté avattatása hétszázados évfordulójának váradi ünneplése alkalmával. Debrecen, 2010. (Méliusz Könyvek) A Budapesten, 1892-ben megjelent kötet reprint kiadása, Tempfli József ny. nagyváradi római katolikus megyéspüspök előszavával.
 • Melius Juhász Péter: Az két Sámuel könyveinek, és az két királyi könyveknek az sido nyelvnek igazságából, és igaz és bölcs magyarázók fordításából, igazán való fordítása magyar nyelvre. Szerk. Ötvös László, közrem. Heltai János, Bánfi Szilvia. Debrecen, 2010. Közös kiadás a Tiszántúli Református Egyházkerülettel. Hasonmás kiadás a Debrecenben 1565-ben Hoffhalter által nyomtatott ,az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK I. 55 jelzetű példány alapján.

2009

 • Apatini Ferenc Illés: Túléltük : internálótáborban a hajdúnánási Tedejpusztán 1951-53-ban. Debrecen, 2009. (Méliusz Könyvek)
 • Forgató*könyv : gyermekfoglalkozások, irodalmi vetélkedők és levelezős játékok. Összeáll. Harangozó Attiláné, Nagy Erzsébet Viktória. Debrecen. 2009. (Szivárványos füzetek, I.)
 • Gonda Zoltán: Szín-vallás. Debrecen, 2009.

2008

 • Boda István; (ill. László Ákos): Szökevény utazó Debrecen, 2008.
 • Hajdú-Bihar megyei művésztelepek. Debrecen, 2008.

2006

 • „...és meg nem aluszik a lángoló láng...", 1956. Debrecen, 2006.
 • Településeink könyvtári ellátása Hajdú-Biharban, 2005. Debrecen, 2006.

2004

 • Bocskai és a hajdúk : Válogatott bibliográfia. Összeáll.. Bényei Miklós. Debrecen, 2004. (A Bocskai szabadságharc 400. évfordulója, II.)
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1901-1905. (CD) Debrecen, 2004.
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1906-1910. (CD) Debrecen, 2004.
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1911-1915. (CD) Debrecen, 2004.
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1916-1920. (CD) Debrecen, 2004.
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1921-1925. (CD) Debrecen, 2004.
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1926-1930. (CD) Debrecen, 2004.
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1931-1935. (CD) Debrecen, 2004.
 • Debreczeni Képes Kalendáriom, 1936-1938. (CD) Debrecen, 2004.

2002

 • A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár ötven éve 1952-2002 : Dokumentumok, tanulmányok, adatok. Szerk. Bényei Miklós. Debrecen, 2002.